Jan 15, 2012

จะเช็คถูกอะไรกับชีวิตนักหนา

หลายวันก่อนมีเรื่องให้ได้แวะเข้า Windows แล้วก็เจอนี่


ก็ยังสงสัยอยู่ว่า มันจะเช็กถูกอะไรกับชีวิต (กู) นักหนา (วะ) ออกแบบ icon อย่างอื่นไม่เป็นหรือไง?

แต่คิดไปคิดมาก็นั่นแหละ เราจะภูมิใจและมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ โดยที่ไม่ยอมแก้ไขเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกหรือ?

เพียงแต่บางทีมันก็กดดันไปนะ ถ้าทุกๆ เรื่องมีกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตายตัว ว่าเราต้องอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้น เพื่อให้ผลลัพท์สุดท้ายออกมาถูกต้องหมด โดยที่ไม่มีดินแดนให้ได้ลองผิดลองถูกบ้างเลย

1 comment: