Nov 18, 2014

แอพ Calendar ตัวใหม่ของ Android Lollipop มาพร้อมกับภาพพาดหัว

ตอนนี้เวลาจดเหตุการณ์ใหม่ในแอพ calendar มันจะโชว์รูปด้วยถ้ามี keyword ไปตรงกับคำเตรียมไว้

ดูแล้วน่ารักดีครับ ลองหาคร่าวๆ เจอเท่านี้ ใครเจออะไรอีกสะกิดบอกกันได้ :D

No comments:

Post a Comment