Oct 12, 2007

รูปแบบของการบรรเลงบทเพลงคลาสสิก

อันหลักๆ ขยายความเยอะหน่อย
อันย่อยๆ เอาไปบรรทัดเดียวพอ

Sonata
โซนาตาคือการเดี่ยวเครื่องดนตรี
ซึ่งมักพบกับเปียโนเป็นส่วนใหญ่

และสำหรับเครื่องดนตรีชนิดอื่น
มักจะมีเปียโนมาช่วยประสานให้

ท่อนของโซนาตามีด้วยกัน 3 ท่อน
(เร็ว-ช้า-เร็ว) หรือบางทีก็มี 4 ท่อน
โดยท่อนที่เพิ่มมาจะเป็นท่อนเร็ว
(แต่นานๆ ทีก็ไม่เป็นตามแบบแผน)

Trio, Quartet, Quintet
เป็นเพลงที่มี 3,4,5 เครื่องดนตรี
เพราะว่าเครื่องเดียวให้เสียงไม่พอ
จึงต้องจับกลุ่มกันเล่นเป็นวงเล็ก
ส่วนมากจะเป็นตระกูลเครื่องสาย
ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา และเชลโล

Concerto
คำนี้อ่านว่า "คอนแชร์โต" นะครับ
(คำนี้น่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสครับ)
จะเป็นการเล่นเครื่องดนตรีหลัก
ประสานเสียงกับวงออร์เคสตรา
ในอารมณ์ของการประชันต่อสู้กัน

ส่วนเครื่องดนตรีหลักมักมี 1 ชิ้น
(น้อยมากที่จะเห็นมากกว่า 2 ชิ้น)
และเป็นเปียโนกับไวโอลินเสียมาก

ท่อนของคอนแชร์โตก็มี 3 ท่อน
ในรูป เร็ว-ช้า-เร็ว เหมือนโซนาตา

Symphony
เป็นคำสมาธิของ Syn- "ด้วยกัน"
กับ Phone "เสียง" ในภาษากรีก
หมายถึง "การประสานของเสียง"

ซิมโฟนีจึงเป็นเพลงจากออร์เคสตรา
ที่เสียงต่างๆ ถูกประสานอย่างลงตัว

บทเพลงนั้นจะมีเรื่องราวที่ชัดเจน
มีท่อน 4 ท่อน คือ เร็ว-ช้า-เร็ว-เร็ว
ท่อนแรกเป็นเกริ่นนำ มักยาวที่สุด
ท่อนถัดมาเป็นพัฒนาทำนองหลัก
ท่อนที่สามเป็นผ่อนคลายเต้นรำ
ท่อนสุดท้ายเป็นบทสรุปทั้งหมด

Opera
เป็นบทละครร้องที่มีเรื่องเป็นแกน
โอเปรา 1 เรื่องมักมีผู้แต่ง 2 คน
ได้แก่คีตกวีผู้ประพันธ์บทเพลง
และผู้ประพันธ์เรื่องราวบทละคร
(แต่ผู้คนมักพูดถึงเฉพาะคีตกวี)

สิ่งที่สำคัญและแตกต่างนั่นก็คือ
โอเปราจะมีนักแสดงเสียงสุดยอด
เรียงระดับเสียงจากต่ำไปสูงดังนี้
♂เบส,เทเนอร์|♀อัลโต,โซปราโน

Étude แบบฝึกหัดเครื่องดนตรี
Ballade เพลงที่มีเพียง 1 ท่อน
Impromptu ไม่ยึดติดกฏเกณฑ์
Prelude เพลงเกริ่นนำเพลงอื่น
Waltz เพลงเต้นรำ จังหวะ 3/4
Nocturne เพลงอารมณ์กลางคืน

Overture โหมโรงก่อนโอเปรา
Operetta โอเปราขนาดเล็กๆ
Ballet การแสดงระบำปลายเท้า

1 comment:

  1. ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล

    ReplyDelete